DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De RET besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. Toch kan de RET noch de juistheid, noch de volledigheid van informatie garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De RET aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade die het gevolg is van onvolkomenheden in de informatie die via deze website wordt aangeboden.

Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website berust bij de RET en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

RET kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website. Als je denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken wij je vriendelijk dit aan de webredactie te melden.

Aanmelden voor de Aardig Onderweg Award kan alleen met de uitdrukkelijke instemming van de kandidaat. Met de aanmelding geven de aanmeldende organisatie en de kandidaat toestemming om zijn naam, de naam van de organisatie, de niet-financiële informatie, foto’s en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publiceren. Indien de toestemming van de aanmeldende organisatie en/of de kandidaat worden ingetrokken, zal de inschrijving van verdere deelname zijn uitgesloten.

Het aanmelden van een kandidaat voor de Aardig Onderweg Award is alleen mogelijk als je akkoord gaat met het deelnamereglement en privacybeleid.